Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone X

Sửa iPhone X bị mất Face ID
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa iPhone X bị mất Face ID

740.000đ
Sửa main iPhone X bị hư camera
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị hư camera

1.540.000đ
Sửa main iPhone X bị lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị lỗi không nhận sạc

1.290.000đ
Sửa main iPhone X bị loạn liệt cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị loạn liệt cảm ứng

1.440.000đ
Sửa main iPhone X bị hư ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị hư ổ cứng

1.900.000đ
Sửa main iPhone X bị lỗi WiFi Bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị lỗi WiFi Bluetooth

1.240.000đ
Sửa main iPhone X bị lỗi mất nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị lỗi mất nguồn

1.540.000đ
Sửa main iPhone X bị mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị mất đèn màn hình

1.390.000đ
Sửa main iPhone X bị lỗi mất tiếng loa
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị lỗi mất tiếng loa

1.330.000đ
Sửa main iPhone X bị mất sóng di động
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị mất sóng di động

1.440.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone X bị lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X bị lỗi hao nguồn

1.440.000đ