Bảng giá sửa main điện thoại iPhone X

Sửa lỗi Face ID iPhone X
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone X

740.000đ
Sửa main lỗi camera iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi camera iPhone X

1.540.000đ
Sửa main lỗi sạc iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone X

1.290.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone X

1.440.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone X

1.900.000đ
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone X

1.240.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone X

1.540.000đ
Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone X

1.390.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone X

1.330.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone X
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone X

1.440.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone X
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone X

1.440.000đ