Bảng giá sửa main điện thoại iPhone X

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone X
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone X

990.000đ
Sửa main iPhone X lỗi camera
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X lỗi camera

1.540.000đ
Sửa main iPhone X lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X lỗi không nhận sạc

1.290.000đ
Sửa main iPhone X lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X lỗi cảm ứng

1.440.000đ
Sửa main iPhone X lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X lỗi ổ cứng

1.900.000đ
Sửa main iPhone X lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X lỗi wifi bluetooth

1.240.000đ
Sửa main iPhone X lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X lỗi không nguồn

1.540.000đ
Sửa main iPhone X mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X mất đèn màn hình

1.390.000đ
Sửa main iPhone X bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X bị mất âm thanh

1.330.000đ
Sửa main iPhone X lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone X lỗi mất sóng

1.440.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone X lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone X lỗi hao nguồn

1.440.000đ