Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone 11 Pro Max

Sửa iPhone 11 Pro Max bị mất Face ID
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa iPhone 11 Pro Max bị mất Face ID

790.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị mất sóng di động
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị mất sóng di động

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị hư ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị hư ổ cứng

2.590.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi nút âm lượng gạt rung
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi nút âm lượng gạt rung

1.490.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi mất tiếng loa
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi mất tiếng loa

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi không nhận sạc

1.590.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi mất nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi mất nguồn

2.400.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị mất đèn màn hình

2.190.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị loạn liệt cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị loạn liệt cảm ứng

1.790.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi WiFi
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max bị lỗi WiFi

2.390.000đ