Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 11 Pro Max

Sửa lỗi Face ID iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone 11 Pro Max

790.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 11 Pro Max

1.990.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 11 Pro Max

2.590.000đ
Sửa main lỗi nút âm lượng gạt rung iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi nút âm lượng gạt rung iPhone 11 Pro Max

1.490.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 11 Pro Max

1.990.000đ
Sửa main lỗi sạc iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 11 Pro Max

1.590.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 11 Pro Max

2.400.000đ
Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone 11 Pro Max

2.190.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 11 Pro Max

1.790.000đ
Sửa main lỗi wifi iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi iPhone 11 Pro Max

2.390.000đ