Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 11 Pro Max

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone 11 Pro Max

1.290.000đ
Sửa main sóng di động iPhone 11 Pro Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main sóng di động iPhone 11 Pro Max

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi ổ cứng

2.590.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi nút âm lượng gạt rung
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi nút âm lượng gạt rung

1.490.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi mất âm thanh

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi không nhận sạc (IC USB)
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi không nhận sạc (IC USB)

1.590.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi không nguồn

2.400.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max mất đèn màn hình

2.190.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi cảm ứng

1.790.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi mất wifi
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro Max lỗi mất wifi

2.390.000đ