Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone 11 Pro

Sửa lỗi Face ID iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone 11 Pro

790.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 11 Pro

2.400.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 11 Pro

2.590.000đ
Sửa main lỗi wifi/bluetooth iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi/bluetooth iPhone 11 Pro

1.990.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 11 Pro

1.890.000đ
Sửa main thay đèn màn hình iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main thay đèn màn hình iPhone 11 Pro

1.790.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 11 Pro

1.790.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 11 Pro

1.990.000đ