Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 11 Pro

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone 11 Pro

1.290.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro lỗi không nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro lỗi không nguồn

2.400.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro lỗi ổ cứng

2.590.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro lỗi wifi/bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro lỗi wifi/bluetooth

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro lỗi mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro lỗi mất âm thanh

1.890.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro mất đèn màn hình

1.790.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro lỗi cảm ứng

1.790.000đ
Sửa main sóng di động iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main sóng di động iPhone 11 Pro

1.990.000đ