Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone 11 Pro

Sửa iPhone 11 Pro bị mất Face ID
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa iPhone 11 Pro bị mất Face ID

790.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro lỗi mất nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro lỗi mất nguồn

2.400.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro bị hư ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro bị hư ổ cứng

2.590.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro bị lỗi WiFi/Bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro bị lỗi WiFi/Bluetooth

1.990.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro bị lỗi mất tiếng loa
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro bị lỗi mất tiếng loa

1.890.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro bị mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro bị mất đèn màn hình

1.790.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro bị loạn liệt cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro bị loạn liệt cảm ứng

1.790.000đ
Sửa main iPhone 11 Pro bị mất sóng di động
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 11 Pro bị mất sóng di động

1.990.000đ