Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 8 Plus

Sửa main lỗi camera/flash iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi camera/flash iPhone 8 Plus

990.000đ
Sửa main lỗi sạc iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 8 Plus

1.230.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 8 Plus

1.230.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 8 Plus

1.890.000đ
Sửa mainlỗi wifi bluetooth iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa mainlỗi wifi bluetooth iPhone 8 Plus

1.130.000đ
Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone 8 Plus

1.050.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 8 Plus

1.340.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 8 Plus

1.240.000đ
Hết linh kiện
Sửa main mất âm thanh iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 8 Plus

1.330.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 8 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 8 Plus

1.290.000đ