Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 8 Plus

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi camera/flash
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi camera/flash

990.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi không nhận sạc

1.230.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi cảm ứng

1.230.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi ổ cứng

1.890.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi wifi bluetooth

1.130.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus mất đèn màn hình

1.050.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi không nguồn

1.340.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi mất sóng

1.240.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 8 Plus bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus bị mất âm thanh

1.330.000đ
Sửa main iPhone 8 Plus lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 Plus lỗi hao nguồn

1.290.000đ