Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 6 Plus

Sửa main lỗi sạc iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 6 Plus

420.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 6 Plus

870.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 6 Plus

720.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 6 Plus

620.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 6 Plus

620.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 6 Plus

620.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 6 Plus

620.000đ
Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 6 Plus

650.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 6 Plus

620.000đ
Sửa main lỗi camera iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi camera iPhone 6 Plus

720.000đ