Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 6 Plus

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi sạc

420.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi ổ cứng

870.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus bị mất âm thanh

720.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi cảm ứng

620.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi không nguồn

620.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi mất sóng

620.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 6 Plus lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi wifi bluetooth

620.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus mất đèn màn hình

650.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi hao nguồn

620.000đ
Sửa main iPhone 6 Plus lỗi camera sau
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 Plus lỗi camera sau

720.000đ