Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone 6 Plus

Sửa iPhone 6 Plus lỗi ic sạc
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi ic sạc

420.000đ
Sửa iPhone 6 Plus lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi ổ cứng

870.000đ
Sửa iPhone 6 Plus lỗi ic audio
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi ic audio

720.000đ
Sửa iPhone 6 Plus lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi cảm ứng

620.000đ
Sửa iPhone 6 Plus lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi không nguồn

620.000đ
Sửa iPhone 6 Plus lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi mất sóng

620.000đ
Hết linh kiện
Sửa lỗi ic wifi bluetooth iPhone 6 Plus
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa lỗi ic wifi bluetooth iPhone 6 Plus

620.000đ
Sửa  iPhone 6 Plus lỗi ic đèn màn hình
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi ic đèn màn hình

650.000đ
Sửa iPhone 6 Plus lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi hao nguồn

620.000đ
Sửa iPhone 6 Plus lỗi ic camera sau
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa iPhone 6 Plus lỗi ic camera sau

720.000đ