Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone 8

Sửa main iPhone 8 bị lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị lỗi không nhận sạc

1.040.000đ
Sửa main iPhone 8 bị loạn liệt cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị loạn liệt cảm ứng

1.230.000đ
Sửa main iPhone 8 bị mất sóng di động
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị mất sóng di động

1.130.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 8 bị hư ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị hư ổ cứng

1.790.000đ
Sửa main iPhone 8 bị lỗi mất tiếng loa
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị lỗi mất tiếng loa

870.000đ
Sửa main iPhone 8 bị lỗi WiFi Bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị lỗi WiFi Bluetooth

970.000đ
Sửa main iPhone 8 bị lỗi mất nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị lỗi mất nguồn

1.240.000đ
Sửa main iPhone 8 bị mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị mất đèn màn hình

950.000đ
Sửa main iPhone 8 bị lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 bị lỗi hao nguồn

1.090.000đ