Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 8

Sửa main lỗi sạc iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 8

1.040.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 8

1.230.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 8

1.130.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 8

1.790.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 8

870.000đ
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 8

970.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 8

1.240.000đ
Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main thay ic đèn màn hình iPhone 8

950.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 8
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 8

1.090.000đ