Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 8

Sửa main iPhone 8 lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 lỗi không nhận sạc

1.040.000đ
Sửa main iPhone 8 lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 lỗi cảm ứng

1.230.000đ
Sửa main iPhone 8 lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 8 lỗi mất sóng

1.130.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 8 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 lỗi ổ cứng

1.790.000đ
Sửa main iPhone 8 bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 bị mất âm thanh

870.000đ
Sửa main iPhone 8 lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 lỗi wifi bluetooth

970.000đ
Sửa main iPhone 8 lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 lỗi không nguồn

1.240.000đ
Sửa main iPhone 8 mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 mất đèn màn hình

950.000đ
Sửa main iPhone 8 lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 8 lỗi hao nguồn

1.090.000đ