Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone XR

Sửa lỗi Face ID iPhone XR
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone XR

740.000đ
Sửa main lỗi camera iPhone XR
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi camera iPhone XR

950.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone XR
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone XR

1.540.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone XR
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone XR

1.440.000đ
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone XR
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone XR

1.240.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone XR
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone XR

1.440.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone XR
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone XR

1.440.000đ
Hết linh kiện