Bảng giá sửa main điện thoại iPhone XR

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone XR
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone XR

990.000đ
Sửa main iPhone XR lỗi camera
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XR lỗi camera

950.000đ
Sửa main iPhone XR lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XR lỗi không nguồn

1.540.000đ
Sửa main iPhone XR lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XR lỗi cảm ứng

1.440.000đ
Sửa main iPhone XR lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XR lỗi wifi bluetooth

1.240.000đ
Sửa main iPhone XR lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XR lỗi hao nguồn

1.440.000đ
Sửa main iPhone XR lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XR lỗi mất sóng

1.440.000đ
Hết linh kiện