Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 6s

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 6s

730.000đ
Sửa main lỗi camera iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi camera iPhone 6s

720.000đ
Sửa main lỗi sạc iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 6s

520.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 6s

720.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 6s

870.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 6s

520.000đ
Sửa main lỗi màn hình không hiển thị iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi màn hình không hiển thị iPhone 6s

720.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 6s

720.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 6s

520.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 6s
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 6s

720.000đ