Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 6s

Sửa main iPhone 6s lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi hao nguồn

730.000đ
Sửa main iPhone 6s lỗi camera
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi camera

720.000đ
Sửa main iPhone 6s lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi sạc

520.000đ
Sửa main iPhone 6s lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi cảm ứng

720.000đ
Sửa main iPhone 6s lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi ổ cứng

870.000đ
Sửa main iPhone 6s bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s bị mất âm thanh

520.000đ
Sửa main iPhone 6s lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi không nguồn

720.000đ
Sửa main iPhone 6s lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi mất sóng

520.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 6s lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6s lỗi wifi bluetooth

720.000đ