Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 6

Sửa main iPhone 6 lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 lỗi sạc

420.000đ
Sửa main iPhone 6 lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 lỗi cảm ứng

620.000đ
Sửa main iPhone 6 lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 lỗi ổ cứng

870.000đ
Sửa main iPhone 6 bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 bị mất âm thanh

520.000đ
Sửa main iPhone 6 mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 mất đèn màn hình

490.000đ
Sửa main iPhone 6 lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 lỗi không nguồn

470.000đ
Sửa main iPhone 6 lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone 6 lỗi mất sóng

520.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone 6 lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 lỗi wifi bluetooth

520.000đ
Sửa main iPhone 6 lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone 6 lỗi hao nguồn

470.000đ