Bảng giá sửa main điện thoại iPhone 6

Sửa main lỗi sạc iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone 6

420.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone 6

620.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone 6

870.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone 6

520.000đ
Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone 6

490.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone 6

470.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone 6

520.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone 6

520.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 6
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone 6

470.000đ