Bảng giá sửa main điện thoại iPhone XS Max

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone XS Max
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID không khả dụng iPhone XS Max

990.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi rung
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi rung

1.230.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi mất sóng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi mất sóng

1.540.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone XS Max lỗi sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi sạc

1.440.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi cảm ứng

1.540.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi ổ cứng
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi ổ cứng

2.040.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi wifi bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi wifi bluetooth

1.340.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị mất âm thanh
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị mất âm thanh

1.540.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi không nguồn
Thời gian xử lý: 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi không nguồn

1.640.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi camera
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi camera

1.790.000đ
Sửa main iPhone XS Max lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max lỗi hao nguồn

1.640.000đ
Sửa main iPhone XS Max mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main iPhone XS Max mất đèn màn hình

1.690.000đ