Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone XS Max

Sửa iPhone XS Max bị mất Face ID
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa iPhone XS Max bị mất Face ID

740.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị mất rung
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị mất rung

1.230.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị mất sóng di động
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị mất sóng di động

1.540.000đ
Hết linh kiện
Sửa main iPhone XS Max bị lỗi không nhận sạc
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị lỗi không nhận sạc

1.440.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị loạn liệt cảm ứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị loạn liệt cảm ứng

1.540.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị hư ổ cứng
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị hư ổ cứng

2.040.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị lỗi WiFi Bluetooth
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị lỗi WiFi Bluetooth

1.340.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị lỗi mất tiếng loa
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị lỗi mất tiếng loa

1.540.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị lỗi mất nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị lỗi mất nguồn

1.640.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị hư camera
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị hư camera

1.790.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị lỗi hao nguồn
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị lỗi hao nguồn

1.640.000đ
Sửa main iPhone XS Max bị mất đèn màn hình
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main iPhone XS Max bị mất đèn màn hình

1.690.000đ