Bảng giá sửa chữa điện thoại iPhone XS Max

Sửa lỗi Face ID iPhone XS Max
Thời gian xử lý 4-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Sửa lỗi Face ID iPhone XS Max

740.000đ
Sửa main lỗi rung iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi rung iPhone XS Max

1.230.000đ
Sửa main lỗi mất sóng iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 3 tháng

Sửa main lỗi mất sóng iPhone XS Max

1.540.000đ
Hết linh kiện
Sửa main lỗi sạc iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi sạc iPhone XS Max

1.440.000đ
Sửa main lỗi cảm ứng iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi cảm ứng iPhone XS Max

1.540.000đ
Sửa main lỗi ổ cứng iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi ổ cứng iPhone XS Max

2.040.000đ
Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi wifi bluetooth iPhone XS Max

1.340.000đ
Sửa main mất âm thanh iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main mất âm thanh iPhone XS Max

1.540.000đ
Sửa main lỗi không nguồn iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi không nguồn iPhone XS Max

1.640.000đ
Sửa main lỗi camera iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi camera iPhone XS Max

1.790.000đ
Sửa main lỗi hao nguồn iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main lỗi hao nguồn iPhone XS Max

1.640.000đ
Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone XS Max
Thời gian xử lý 1-3 ngày
Bảo hành 6 tháng

Sửa main thay IC đèn màn hình iPhone XS Max

1.690.000đ