Bảng giá thay linh kiện điện thoại Mi 6

Thay camera sau Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Mi 6

490.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi 6

470.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi 6

470.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Mi 6

290.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi 6

370.000đ
Thay cảm ứng Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 2-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay cảm ứng Xiaomi Mi 6

1.230.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Mi 6

1.230.000đ
Thay loa ngoài Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Xiaomi Mi 6

420.000đ
Thay loa trong Xiaomi Mi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Xiaomi Mi 6

370.000đ