Bảng giá thay linh kiện điện thoại Mi MIX 2S

Thay vân tay Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay khung sườn Xiaomi Mi MIX 2S

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Xiaomi Mi MIX 2S
Thời gian xử lý: 2 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi MIX 2S

420.000đ