Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi Note 5 Pro

Thay khay SIM Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Không bảo hành

Thay khay SIM Xiaomi Redmi Note 5 Pro

270.000đ
Thay rung Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Redmi Note 5 Pro

370.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 5 Pro

410.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 5 Pro

410.000đ
Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 5 Pro

420.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5 Pro

520.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro

930.000đ
Thay chân sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro

420.000đ
Thay pin Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5 Pro

420.000đ