Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi 4X

Thay vân tay Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 4X

370.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 4X

370.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi 4X

370.000đ
Thay khung sườn Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Redmi 4X

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4X
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4X

420.000đ