Bảng giá thay linh kiện điện thoại Xiaomi Mi Note 10 Lite

Thay mặt lưng Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Mi Note 10 Lite

390.000đ
Thay kính camera sau Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay pin Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Mi Note 10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Lite
Thời gian xử lý 3-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi Note 10 Lite

630.000đ
Tạm hết linh kiện