Bảng giá thay linh kiện điện thoại Xiaomi Mi 6X

Thay vân tay Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Mi A2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Mi A2

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Mi A2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Mi A2

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Mi A2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Mi A2

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 30 phút

Thay mặt lưng Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 2 giờ

Thay khung sườn Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Xiaomi Mi 6X
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi 6X

Gọi - 1900 6979