Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi Note 7

Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 7

370.000đ
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 7

270.000đ
Thay camera sau Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi Note 7

520.000đ
Thay camera trước Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Redmi Note 7

370.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 7

320.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 7

320.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 7

370.000đ
Thay bộ vỏ Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý: 3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay bộ vỏ Xiaomi Redmi Note 7

590.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 7

370.000đ
Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 7

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình linh kiện LCD Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình linh kiện LCD Xiaomi Redmi Note 7

750.000đ
Thay chân sạc Xiaomi Redmi Note 7
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Xiaomi Redmi Note 7

370.000đ