Bảng giá thay linh kiện điện thoại Mi Max

Thay vân tay Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Xiaomi Mi Max
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi Max

Gọi - 1900 6979