Bảng giá thay linh kiện điện thoại Mi 8 Lite

Thay nút vân tay Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Xiaomi Mi 8 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Mi 8 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Mi 8 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Mi 8 Lite

320.000đ
Thay camera sau Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Mi 8 Lite

690.000đ
Thay camera trước Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Mi 8 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Xiaomi Mi 8 Lite

320.000đ
Thay nút âm lượng Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Xiaomi Mi 8 Lite

320.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Mi 8 Lite

570.000đ
Thay khung sườn Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Mi 8 Lite

490.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi 8 Lite

370.000đ
Thay cảm ứng Xiaomi Mi 8 Lite
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Xiaomi Mi 8 Lite

990.000đ