Bảng giá thay linh kiện điện thoại Mi MIX 3

Thay nút vân tay Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Xiaomi Mi MIX 3

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Mi MIX 3

Gọi - 1900 6979
Sửa dây nút nguồn Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Sửa dây nút nguồn Xiaomi Mi MIX 3

320.000đ
Thay rung Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Mi MIX 3

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Mi MIX 3

270.000đ
Thay camera sau Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Mi MIX 3

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Mi MIX 3

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi MIX 3

370.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi MIX 3

370.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Mi MIX 3

490.000đ
Thay khung sườn Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Mi MIX 3

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Xiaomi Mi MIX 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi MIX 3

620.000đ