Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi Note 5

Thay nút vân tay Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Xiaomi Redmi Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 5

420.000đ
Thay rung Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Redmi Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 5

270.000đ
Thay camera sau Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Redmi Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 5

410.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 5

410.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 5

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 5

470.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5

370.000đ