Bảng giá thay linh kiện điện thoại Xiaomi Redmi 6A

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 6A

260.000đ
Thay camera sau Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi 6A

420.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 6A

320.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 6A

320.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 6A

420.000đ
Thay cảm ứng Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý: 1 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi 6A

420.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A

1.230.000đ
Thay pin Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Redmi 6A

470.000đ