Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi 6A

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 6A

260.000đ
Thay camera sau Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi 6A

420.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 6A

320.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 6A

320.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 6A

420.000đ
Thay cảm ứng Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 2-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi 6A

420.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A

1.230.000đ
Thay pin Xiaomi Redmi 6A
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Redmi 6A

470.000đ