Bảng giá thay linh kiện điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 10 Pro

650.000đ
Thay cụm chân sạc Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 10 Pro

420.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 10 Pro

420.000đ
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay pin Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Gọi - 1900 6979