Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi K20

Thay màn hình Xiaomi Redmi K20
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi K20

2.390.000đ
Thay pin Xiaomi Redmi K20
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Redmi K20

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Xiaomi Redmi K20
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Xiaomi Redmi K20

Gọi - 1900 6979
Thay chân sạc Xiaomi Redmi K20
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Xiaomi Redmi K20

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi K20
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi K20

Gọi - 1900 6979
Thay nắp lưng Xiaomi Redmi K20
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay nắp lưng Xiaomi Redmi K20

390.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi K20
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi K20

Gọi - 1900 6979