Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi 5 Plus

Thay vân tay Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi 5 Plus

420.000đ
Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi 5 Plus

620.000đ
Thay camera trước Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 5 Plus

390.000đ
Thay nút âm lượng Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 30 phút

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Redmi 5 Plus

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5 Plus
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5 Plus

420.000đ