Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi Note 9S

Thay cụm sạc Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm sạc Xiaomi Redmi Note 9S

390.000đ
Thay pin Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Redmi Note 9S

520.000đ
Thay loa ngoài Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý: 0
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Xiaomi Redmi Note 9S

450.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9S

1.090.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 9S

470.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 9S

370.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 9S

370.000đ
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 9S

320.000đ
Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 9S

390.000đ
Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 9S

390.000đ