Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi Note 9S

Thay cụm sạc Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm sạc Xiaomi Redmi Note 9S

390.000đ
Thay pin Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Redmi Note 9S

520.000đ
Thay loa ngoài Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Xiaomi Redmi Note 9S

450.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9S

1.090.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 9S

420.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 9S

470.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 9S

370.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi Note 9S

370.000đ
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 9S

320.000đ
Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 9S

390.000đ
Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 9S
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 9S

390.000đ