Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi K40

Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay vỏ/khung sườn Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ/khung sườn Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay loa trong Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút vân tay Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút vân tay Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại Xiaomi Redmi K40
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Xiaomi Redmi K40

Gọi - 1900 6979