Bảng giá thay linh kiện điện thoại Mi 8

Sửa dây nút nguồn Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Sửa dây nút nguồn Xiaomi Mi 8

320.000đ
Thay pin Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Mi 8

470.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Mi 8

3.570.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Xiaomi Mi 8

530.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Mi 8

370.000đ
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Mi 8

370.000đ
Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Mi 8

370.000đ
Thay kính camera sau Xiaomi Mi 8
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Mi 8

320.000đ