Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi Note 2

Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 2-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay cảm ứng Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2

Gọi - 1900 6979