Bảng giá thay linh kiện điện thoại Xiaomi Civi

Thay mặt kính màn hình Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính màn hình Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979
Thay chân sạc Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Xiaomi Civi

2.450.000đ
Màn hình Amoled zin hãng
Thay pin Xiaomi Civi
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Xiaomi Civi

Gọi - 1900 6979