Bảng giá thay linh kiện điện thoại Redmi 6

Thay vân tay Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Xiaomi Redmi 6

310.000đ
Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay rung Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Xiaomi Redmi 6

320.000đ
Thay camera sau Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Xiaomi Redmi 6

310.000đ
Thay mặt lưng Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Xiaomi Redmi 6
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Xiaomi Redmi 6

Gọi - 1900 6979