Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy A20

Thay pin Samsung Galaxy A20
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A20

370.000đ
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy A20
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy A20

370.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A20
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3-6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A20

1.840.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A20
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A20

1.840.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A20
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A20

420.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A20
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A20

420.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A20
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A20

270.000đ