Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy M22

Thay micro thoại Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay nắp lưng Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay nắp lưng Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy M22

370.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy M22

1.490.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy M22

1.490.000đ
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay loa trong Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979
Thay pin Samsung Galaxy M22
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy M22

Gọi - 1900 6979