Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy S22+ 5G

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay loa thoại Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa thoại Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3-6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S22+ 5G

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy S22+ 5G
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S22+ 5G

1.300.000đ