Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro

Thay nút home Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy J7 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy J7 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J7 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy J7 Pro

370.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy J7 Pro

270.000đ
Thay camera sau Samsung  Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy J7 Pro

670.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy J7 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy J7 Pro

320.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy J7 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy J7 Pro

370.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý: 2 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy J7 Pro

730.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro

470.000đ