Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy A50s

Thay màn hình Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3-6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A50s

1.940.000đ
Thay pin Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A50s

370.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A50s

470.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A50s

1.940.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A50s

420.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A50s

460.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A50s

290.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A50s

470.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A50s

470.000đ