Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A50s

Thay màn hình Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A50s

1.940.000đ
Thay pin Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A50s

420.000đ
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy A50s

470.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A50s

1.940.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A50s

420.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A50s

460.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A50s

290.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A50s

470.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A50s

370.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy A50s
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A50s

470.000đ