Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy J4

Thay nút home Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy J4

590.000đ
Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy J4

270.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Không bảo hành

Thay nút nguồn Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy J4
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy J4

Gọi - 1900 6979