Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy M53

Thay khung sườn Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 2-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay pin Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy M53

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính màn hình Samsung Galaxy M53
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính màn hình Samsung Galaxy M53

490.000đ