Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy C9 Pro

Thay nút vân tay Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Samsung Galaxy C9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy C9 Pro

730.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy C9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy C9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy C9 Pro

260.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy C9 Pro

520.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy C9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy C9 Pro

290.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy C9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy C9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy C9 Pro

670.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 Pro
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 Pro

420.000đ