Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy Note FE

Thay nút nguồn Samsung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Không bảo hành

Thay nút nguồn Samsung Galaxy Note FE

150.000đ
Thay nút home Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Galaxy Note FE

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy Note FE

520.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy Note FE

470.000đ
Thay rung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Galaxy Note FE

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay kính camera sau Galaxy Note FE

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy Note FE

1.440.000đ
Thay camera trước Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Galaxy Note FE

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy Note FE

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy Note FE

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note FE

470.000đ
Thay khung sườn Galaxy Note FE
Thời gian xử lý: 2-3 giờ

Thay khung sườn Galaxy Note FE

Gọi - 1900 6979