Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A5 2016

Thay nút vân tay Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A5 2016

420.000đ
Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A5 2016

220.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A5 2016

420.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy A5 2016
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy A5 2016

Gọi - 1900 6979