Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A71

Thay loa ngoài Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy A71

420.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A71

470.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A71

2.350.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A71

2.350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 4 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A71

860.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A71

420.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A71

270.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A71

470.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy A71
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A71

470.000đ