Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A8 Star

Thay nút vân tay Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Samsung Galaxy A8 Star

420.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A8 Star

590.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy A8 Star

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Star
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Star

420.000đ