Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy A51

Thay pin Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A51

420.000đ
Thay loa ngoài Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy A51

420.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A51

420.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3-6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A51

2.240.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A51

2.240.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A51

470.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A51

420.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A51

470.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A51

520.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A51
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A51

270.000đ