Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S10 Lite

Thay micro thoại Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10 Lite

270.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay nắp lưng Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay nắp lưng Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 5 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy S10 Lite

590.000đ