Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S10 Lite

Thay micro thoại Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10 Lite

270.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay nắp lưng Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay nắp lưng Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Lite
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Lite

Gọi - 1900 6979