Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A7 2018

Thay pin Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A7 2018

370.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A7 2018

270.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A7 2018

730.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A7 2018

460.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A7 2018

570.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A7 2018

370.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2018

420.000đ