Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy A7 2018

Thay pin Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A7 2018

370.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A7 2018

270.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A7 2018

730.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A7 2018

460.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A7 2018

570.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A7 2018

370.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy A7 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2018

420.000đ