Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy J2 Pro 2018

Thay nút home Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt lưng Samsung Galaxy J2 Pro 2018

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy J2 Pro 2018

360.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Pro 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Pro 2018

470.000đ