Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy A30

Thay pin Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A30

420.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy A30

310.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A30

390.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3-6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A30

2.450.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A30

2.450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A30

420.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A30

570.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A30

570.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A30

470.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A30

520.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A30

270.000đ