Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A30

Thay pin Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A30

420.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy A30

310.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A30

390.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A30

1.890.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A30

2.450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A30

420.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A30

570.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A30

570.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A30

470.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A30

520.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A30
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A30

270.000đ