Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A71 5G

Thay mặt kính Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979
Thay pin Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A71 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A71 5G

Gọi - 1900 6979