Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy Note20 Ultra 5G

Thay pin Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

590.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 4-6 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

6.370.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 4-6 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

6.370.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý 6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

1.900.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 3-4 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

620.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Gọi - 1900 6979
Thay chân sạc Samsung Galaxy Note20 Ultra 5g
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy Note20 Ultra 5g

690.000đ